Ds. L. Huisman - Markus 10:21-22

Spreker: Ds. L. Huisman
Tekst: Markus 10:21-22 (weergeven)
21En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.
22Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.
Thema: "Een goed begin, maar geen volharding"
Datum: 12 februari 1995
Plaats: GG Terneuzen
Serie: Geen
Gelegenheid: Geen
†††††De mediaplayer kan niet geladen worden. Klik hier om het bestand te downloaden.